top of page

Dronningens gate 19

Tekst: PS Digital AS

dronningens+gate+19.jpg

Dronningensgate 19

 

Bygget som igjennom en årrekke har vært hovedkontor for ulike bankaktører i

sentrum, skal nå igjennom en enorm utvidelse og ombygging. I løpet av 2024 står

bygget ferdig og kan ønske ny leietager velkommen.

Statens vegvesen flytter enda nærmere sentrum

Statens vegvesen har i mange år hatt et godt fotfeste i Moss og etter

omorganiseringen i 2020 la etaten også hovedkontoret for divisjon Fellesfunksjoner

og HR til Moss. Divisjonen har over 300 medarbeidere rundt om i landet. 

De rundt 120 medarbeiderne i Moss har i dag sitt kontorsted i Skoggata og har flere

sterke kompetansemiljøer som utbygging, drift og vedlikehold av veg,

transportområdet samt flere administrative området som IT, HR, jus og anskaffelser. I

slutten av 2024 flytter Statens vegvesen i Moss til en enda mer sentrumsnær

lokasjon i Dronningens gate. 

- Statens vegvesen er en betydelig arbeidsgiver i Moss med

kompetansearbeidsplasser innen mange ulike fagfelt. Vi ser at våre behov endres, så

selv om vi trives godt i Skoggata ser vi frem til mer moderne og arealeffektive lokaler.

Samtidig er fortsatt nærhet til gang, sykkel og kollektivtrafikk viktig for oss i Statens

vegvesen, sier Jane Bordal og føyer til:

- Vi skal være en god og attraktiv arbeidsplass, og presentasjonen av de nye

lokalene er tatt godt imot av medarbeiderne. Så er det også viktig for oss at Moss og

vår lokasjon oppfattes som attraktiv også fremover med tanke på rekruttering.

Østavind arkitekter har sammen med huseier Granum AS kommet frem til en løsning

som vil løfte kvartalet og bybildet vesentlig.

Arkitekt Sondre Schou Hauger har dette å si om prosessen og fokuset de har hatt for

å komme i mål.

Prosjektet omfatter transformasjon av eksisterende bygningsmasse i Dronningens

gate 19 og et nytt tilbygg på parkeringsplassen mot Th. Petersons gate. Samlet vil

prosjektet utgjøre et tidsriktig og miljøsertifisert kontorbygg med utadrettet virksomhet

i 1. etasje mot gågata

- Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eksisterende kontorbygg til å

bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøvennlig arbeidsplass med fokus på

bærekraft, energieffektivisering og gjenbruk. I Dronningens gate 19 vil det

være mulig å rehabilitere eksisterende bygninger til kontorlokaler med høye

 

klima- og energiambisjoner. Bygningens konstruksjoner beholdes, mens

opprinnelige arkitektoniske kvaliteter skal ivaretas gjennom revitaliserende

modernisering, sier Sondre.

- Det nye tilbygget vil være en viktig bestanddel som vil bedre bygningens

funksjonalitet og fleksibilitet som arbeidslokale. Med fasader i tegl og store

glassflater vil det bidra til å gi Th Petersons gate et etterlengtet kvalitetsmessig

løft og samtidig bidra til å tydeliggjøre og stramme opp kvartalet og gateløpet.

Reguleringsprosessen som skal tilrettelegge for prosjektet pågår og nybygget

vil stå ferdig ved utgangen av 2024. Arbeid med transformasjon av

eksisterende bygningsmasse mot Dronningens gate er godkjent og vil starte

opp før sommeren.

Med kreativitet og byutvikling i fokus avrunder han med glimt i øyet

- Forhåpentligvis vil prosjektet inspirere til flere transformasjoner av bykjernens

gårder, slik at sentrum revitaliseres.

Jo Fenre i Fenre Næringsmegling som har jobbet med utleien av de fremtidige

lokalene er meget godt fornøyd med at Vegvesnet flytter inn i Dronningensgate.

- Statens vegvesen har vært i sentrum lenge, men det at de nå flytter inn i

Dronningensgate 19. - i nye tidsriktige lokaler synes vi er veldig hyggelig. Det

har vært spennede og samarbeide med de i denne prosessen. At vi nå har

signert en 10 års kontrakt med er ikke annet en gledelig. Jeg vet at

oppussingen av bygget og Vegvesnet som leietager vil være bra for byen og

ikke minst aktiviteten i sentrum, avrunder Fenre.

Bygget er eiet av familieselskapet Granum AS (søsknene Helene Thorkildsen

Grønsdal og Thomas Thorkildsen) og Thomas Thorkildsen i Granum sier at han er

glad for at de nå har kommet til en løsning for utvikling av eiendommen. Dette er en

viktig eiendom i Moss sentrum og vi er veldig fornøyde med å få inn Statens

Vegvesen som leietaker samtidig som bygget får et nødvendig løft.

(Illustrasjon av fasade etter oppussing) 

bottom of page